Rekvizīti

Alūksnes novada pašvaldība

reģ.nr. 90000018622

Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301

A/S SEB banka

UNLALV22

LV58UNLA0025004130335

 

Alūksnes novada muzeja struktūrvienība

Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule"

"Dravnieki", Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336