Informācija apmeklētājiem

Visi laipni aicināti apmeklēt Jaunlaicenes muižas muzeju!

Ieteikumi drošam muzeja apmeklējumam:

  • ievēro 2 m distanci no muzeja darbiniekiem un citiem muzeja apmeklētājiem;
  • ievēro roku higiēnu.

Atliec muzeja apmeklējumu, ja Tev ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas noteikumus.