Krājums

Jaunlaicenes muižas muzeja krājuma veidošanas pamatuzdevums ir vākt, dokumentēt un saglabāt nākamajām paaudzēm Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes vēsturiskās teritorijas materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī nodrošināt krājuma fizisku un intelektuālu pieejamību.

Muzejs vāc priekšmetus no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Muzeja krājumā ir 3810 priekšmeti.

Muzeja krājumu raksturo šādas tēmas:

 1. Jaunlaicenes muiža no 1747.gada līdz 1920.gadam
 2. Muižu apsaimniekošana 18. un 19.gs.
 3. Opekalna draudzes muižas
 4. Vietējo amatnieku un zemnieku izgatavotie sadzīves priekšmeti, audumi, apģērbi, apavi un darbarīki 19.gs. II puse un 20.gs.
 5. Lopkopība, lauksaimniecība un ražojumu pārstrādes nozare
 6. Muižas un sabiedrība “padomju laikos”
 7. Muižas un sabiedrība 20.gs. beigas un 21.gs. sākums
 8. Malēniešu izloksne

Muzejs nekrāj liela izmēra priekšmetus un šaujamieročus.

Pirms priekšmeta pieņemšanas krājumā, tas tiek novērtēts pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Vai priekšmets atbilst muzeja misijai (izgatavots vai lietots muzeja pētāmajā teritorijā)
 • Priekšmeta nozīmīgums krājumam (leģenda, saistība ar kādu no muzeju raksturojošām tēmām)
 • Pieņemšanas nolūks (izstādīšana, pētniecība, izglītojošais darbs utt.)
 • Vai ir līdzīgi priekšmeti krājumā
 • Vai pietiks platības priekšmeta glabāšanai
 • Vai spēsim priekšmetu saglabāt, nepasliktinot tā stāvokli
 • Kādas darbības jāveic, lai varētu priekšmetu ienest muzejā (tikai attīrīšana vai sarežģītākas procedūras)

Atkāpes no krājuma veidošanas kritērijiem ir pieļaujamas, ja priekšmets ir ļoti oriģināls un interesants, saistīts ar ievērojamu personu vai notikumu un bez tās nav iespējams realizēt muzeja misiju.