Pētniecība

Muzejs pētniecības darbu veic saskaņā ar muzeja misiju, balstoties uz krājumu un noteiktu tēmu izpēti. Pētnieciskais darbs sevī ietver Opekalna draudzes vēsturiskās teritorijas izpēti no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Pētnieciskais darbs sniedz sabiedrībai izpratni par vēsturiskām norisēm un sekmē krājuma pieejamību. Pētnieciskā darba rezultāti atspoguļojas muzeja ekspozīcijās un izstādēs, izglītojošās nodarbībās, tematiskos pasākumos un publikācijās.