Vēsture

Pirmā mums zināmā sabiedrības doma par muzeja veidošanu Jaunlaicenē tika izteikta 1976.gadā. Toreiz Alūksnes novadpētniecības muzejs rīkoja ekspedīciju Jaunlaicenes ciemā. Vietējie iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi un muzejs savāca iespaidīgu kolekciju. Savāktos priekšmetus ekspedīcijas organizatori izstādīja Jaunlaicenes ciema “Ārēs” – bijušajā muižas kroga ēkā un tos varēja apskatīt divus gadus. Savāktie priekšmeti tagad atrodas Alūksnes muzeja krājumā.

Daudzus gadus par muzeju neviens nerunāja. Tad nāca atmodas gadi un Jaunlaicenes pagasta pašvaldība sāka iekārtot Jaunlaicenes vēstures istabu tūrisma informācijas punkta telpās – kungu dzīvojamās mājas piebūvē. To iekārtot uzņēmās Jaunlaicenes pamatskolas vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Vija Miķelsone.

1998.gadā vēstures ekspozīciju pārvietoja uz Jaunlaicenes pagasta “Dravniekiem” – muižkunga dzīvojamo māju. Par vēstures istabas vadītāju strādāja Nora Sudare, kurai ar padomu palīdzēja vēsturniece Vija Miķelsone. Nora Sudare iesāka aktīvu seno sadzīves priekšmetu vākšanu.

2001.gadā muzeja istabas jau aizņēma četras telpas un 14.jūnijā Jaunlaicenes pašvaldība pieņēma lēmumu par struktūrvienības – muzeja, veidošanu. Šajā laikā apzināja novadniekus un veidoja izstādes kopā ar pagasta rokdarbniecēm. Viss muzeja krājums bija apskatāms apmeklētājiem. Bet pati muzeja ēka bija ļoti sliktā stāvoklī – fasādē plaisas, jumts caurs, nebija apkures un elektrības.

2004.gada 19.aprīlī muzeju pārdēvēja par vēstures istabām, bet vadītāja vēstures istabām tomēr nebija pusotru gadu.

No 2005.gada jūnija vēstures istabu vadīšanu pagasta padome uzticēja Sandrai Jankovskai. Šajā laikā tika veidots baronu fon Volfu dzimtas koks un sākās sadarbība ar Jaunlaicenes baronu fon Volfu pēctečiem. Tika pētītas Jaunlaicenes muižas ēkas, intervējot vietējos iedzīvotājus, un veidota izstāde, kas tagad pārtapusi pamatekspozīcijā. Pakāpeniski tika piesaistīti līdzekļi ēkas remontam.

2007.gadā vēstures istabā strādāja divi darbinieki – vadītāja uz pilnu slodzi un krājuma glabātāja uz pusslodzi.

2008.gada vēstures istabas pārdēvēja par Jaunlaicenes muižas muzeju un 2009.gadā muzejs tika pirmo reizi akreditēts.

Kopš 2009.gada muzejs darbojās kā Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes struktūrvienība, kopš 2010.gada 18.marta – kā Alūksnes novada pašvaldības iestāde, bet kopš 2022.gada 1.jūlija - kā Alūksnes novada muzeja struktūrvienība Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule".