MALĒNIEŠI

Latvijas Ziemeļaustrumvidzeme ir savāda vieta, jo pēc kultūrvēsturiski teritoriālā iedalījuma, tā tiek pieskaitīta Vidzemei, bet pēc savas valodas augšzemnieku dialekta dziļajām latgaliskajām izloksnēm, tātad tuvāk Latgalei. Bet šīs puses iedzīvotāji jau kopš seniem laikiem sevi ir dēvējuši par malēniešiem, jo ir sapratuši, ka ar savu raksturu, dzīves uztveri un valodu neiederas ne pie vidzemniekiem, ne latgaliešiem.

Jaunlaicenes muižas muzejs cenšas saglabāt un no jauna iedzīvināt malēniešu valodu un tradīcijas. 2011.gadā tika uzsāktas nodarbības “Malēniešu valodas skola”, kas aicināja tuvākas un tālākas apkārtnes vecākajai paaudzei atcerēties un jaunākajai paaudzei iemācīties malēniešu valodas īpatnības. Šo nodarbību rezultāts ir 2018.gadā izdotā grāmata “No Apukalna veroties Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad”.

Šobrīd muzejs piedāvā malēniešu valodu, sadzīvi un tradīcijas iepazīt ikvienam apmeklētājam:

Īpaši skolēnu grupām izveidotas izglītojošās nodarbības. Vecāko klašu skolēniem – “Malēniešu vārdu spēle, bet jaunāko klašu skolēniem – Mājas valoda”.

Reizi četros gados Jaunlaicenē tiek organizēti Malēniešu svētki.