Par mums

Jaunlaicenes muižas muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt un popularizēt Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes savdabīgo materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu.

Muzeja misija ir, sadarbībā ar iedzīvotājiem, veidot muzeju tādu, lai tas raisītu interesi, izpratni un lepnumu par Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes savdabīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Caur prieku un labām emocijām, rādot vienkāršos darbus, lietas un cilvēkus, veicināt radošo domāšanu un sekmēt jaunu ideju rašanos, lai Alūksnes novads veidotos par iedzīvotājiem tīkamu dzīves un ceļotājiem iecienītu atpūtas vietu.

Muzeja darbības virzieni:

  1. Jaunlaicenes muižu, Opekalna draudzi un baznīcu raksturojoša muzeja krājuma veidošana un saglabāšana;
  2. Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes un baznīcas vēstures pētīšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, pamatojoties uz muzeja krājumu un citiem vēstures avotiem;
  3. Izstāžu, izglītojošo programmu, pasākumu un lekciju veidošana, muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, veicinot Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes, baznīcas un visa novada vēstures popularizēšanu.

 

Akreditācijas apliecības nr.:

103AA

Akreditācijas datums:

09.10.2019.

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024.