Krājuma izmantošana

Jaunlaicenes muižas muzeja krājums ir pieejams sabiedrībai izmantošanai zinātniskiem, pētnieciskiem, publicistiskiem un izglītojošiem nolūkiem.

Ar eksponētajiem muzeja priekšmetiem var iepazīties pastāvīgajās ekspozīcijās un muzeja veidotajās izstādēs. Ar daļu neeksponētā krājuma var iepazīties Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā

Ar neeksponēto muzeja krājuma daļu var iepazīties arī muzeja krātuvēs, kur interesenti informāciju par muzeja krājuma priekšmetiem iegūst no tematiskās kartotēkas. Darbam pie kartotēkas iepriekš jāpiesakās.

Krājuma priekšmeta pētījumu veic uz vietas muzejā vai, ja tas prasa ilgāku laiku, ir iespēja saņemt atļauju to deponēt (uz laiku izdot), iepriekš vienojoties ar muzeja darbiniekiem.

Pētnieks pēc pētnieciskā darba pabeigšanas vienu sava darba eksemplāru dāvina Jaunlaicenes muižas muzejam.

Muzeja krājuma izmantošana ir bez maksas.

Kontakti saziņai par muzeja krājuma izmantošanu:

tālrunis: +371 29356277

e-pasts: [email protected]