Cenrādis

Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (vienai personai):

            pieaugušajiem 2,00 EUR

            skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00 EUR

Bezmaksas muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums:

- visiem apmeklētājiem:

  • Muzeju nakts pasākumā
  • Jaunlaicenes muižas svētku vai Malēniešu svētku pasākumā
  • Latvijas valsts svētkiem veltītos pasākumos
  • apmeklējot muzejā izglītojošus pasākumus

- pirmsskolas vecuma bērniem

- uzrādot attiecīgu dokumentu:

  • personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājam
  • personai ar 2. un 3.grupas invaliditāti
  • bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājam
  • Latvijas muzeju darbiniekiem
  • ICOM biedriem

Izglītojošas nodarbības, pagalma izstādes ar aktivitātēm, lekcijas vai pastaigas stāstnieka pavadībā apmeklējums (vienai personai):

            pieaugušajiem 3,00 EUR

            pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti 2,00 EUR

Pasākuma (līdz 25 personām) apmeklējums  50,00 EUR

Pasākuma (virs 25 personām) apmeklējums (vienai personai) 2,00 EUR

Bezmaksas pasākuma apmeklējums:

- pirmsskolas vecuma bērniem, apmeklējot pasākumu kopā ar pieaugušajiem

Krājuma izmantošana

Muzeja priekšmetu izdošana uz laiku (deponēšana) citiem akreditētiem muzejiem vai valsts un pašvaldību institūcijām – bez maksas

Muzeja krājuma priekšmetu apskate, fotografēšana, skenēšana, kopēšana pētnieciskiem un izglītojošiem mērķiem – bez maksas