Cenrādis

Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (vienai personai):

            pieaugušajiem 2,00 EUR

            skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00 EUR

Bezmaksas muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums:

- visiem apmeklētājiem:

 • Muzeju nakts pasākumā
 • Jaunlaicenes muižas svētku pasākumā
 • Latvijas valsts svētkiem veltītos pasākumos

- pirmsskolas vecuma bērniem

- uzrādot attiecīgu dokumentu:

 • personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājam
 • personai ar 2. un 3.grupas invaliditāti
 • bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājam
 • Latvijas muzeju darbiniekiem
 • ICOM biedriem

Izglītojošas nodarbības apmeklējums (vienai personai):

            pieaugušajiem 2,00 EUR

            pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00 EUR

Lekcijas vai pastaigas stāstnieka pavadībā apmeklējums (vienai personai):

            pieaugušajiem 2,00 EUR

            skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00 EUR

Pasākuma apmeklējums (vienai personai) 1,50 EUR

Bezmaksas pasākuma, izglītojošas nodarbības, lekcijas vai pastaigas stāstnieka pavadībā apmeklējums:

- pirmsskolas vecuma bērniem, apmeklējot nodarbību vai pasākumu kopā ar pieaugušajiem

- uzrādot attiecīgu dokumentu:

 • personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājam
 • personai ar 2. un 3.grupas invaliditāti
 • bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājam
 • Latvijas muzeju darbiniekiem
 • ICOM biedriem

Krājuma izmantošana

Muzeja priekšmetu izdošana uz laiku (deponēšana) citiem akreditētiem muzejiem vai valsts un pašvaldību institūcijām – bez maksas

Muzeja krājuma priekšmetu apskate, fotografēšana, skenēšana, kopēšana pētnieciskiem un izglītojošiem mērķiem – bez maksas