Pastaiga stāstnieka pavadībā "Opekalna baznīca"

Pastaigas mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar Latvijā nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem, tādējādi rosinot pārdomas par dzimtās zemes skaistumu un vērtībām.

Pastaigas laikā skolēni iepazīst pirmās, zemnieku bērniem celtās (17.gs. beigas), skolas vietu, Opekalna baznīcu un ar šīm vietām saistītos vēsturiskos notikumus. Skolēniem ir iespēja klausīties gan nopietnus, gan jautrus stāstus par draudzi un tās mācītājiem, uzkāpt baznīcas tornī, lai palūkotos tālumā, un dzirdēt arī kādu “kapeņu” stāstiņu, kas saistīti ar blakus esošo kapsētu.

Pastaigas laikā skolēni stiprina prasmes būt zinātkāriem, uzmanīgi klausīties, izvērtēt dzirdēto un pārvaldīt savu uzvedību un emocijas atbilstoši situācijai.

Pastaiga piemērota pamatskolas 8.–9. klašu un vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem.

Pastaigas temats saistīts ar pamatizglītības mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem un vidējās izglītības mācību jomā „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” apgūstamā pamatkursa „Kultūras pamati” tematiem.

Pastaiga notiek 6 km attālumā no muzeja - Opekalna baznīcas apkārtnē un baznīcas telpās. 

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli pastaigai organizēt tematiski atšķirīgu nodarbību muzejā.

Pastaigu iespējams pielāgot mazākumtautību skolēniem.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda, vēlamais dalībnieku skaits līdz 25.