Izglītojoša nodarbība "Mājas valoda"

Nodarbības mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar malēniešu apvidvārdiem, tādējādi iesaistot viņus dažādu Latvijas vietējo kopienu valodas un kultūras izziņā un radot izpratni par nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nozīmi.

Nodarbības gaita: Nodarbības ievadā skolēni dalās pieredzē par dažādās Latvijas vietās lietotās mājas valodas un literārās valodas atšķirībām. Nodarbības gaitā bērni iepazīstas ar seniem sadzīves priekšmetiem un iemācās to malēniskos nosaukumus. Nodarbības turpmākā gaitā skolēni, darbojoties grupās un pildot dažādus uzdevumus, nostiprina iegūtās zināšanas. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāts, kādēļ ir vērts zināt tuvākajā apkārtnē lietotos apvidvārdus.

Nodarbības laikā skolēni stiprina prasmes darboties pēc izvirzītiem noteikumiem, pārvaldīt savas emocijas un uzvedību, apspriesties un līdzdarboties grupā kopīgu mērķu īstenošanai un izturēties iecietīgi pret pārējo grupas biedru viedokli.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota pamatskolas 3. - 4. klašu skolēniem apgūstot mācību jomas „Valodas” mācību priekšmeta „Latviešu valoda” tematus „Es – valodu detektīvs” (3.klase) un „Māju valoda” (4.klase). Nodarbība  piemērota arī pamatskolas 5.–7. klašu skolēniem.

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 25.