Izglītojoša spēle "Ar varonību kabatā"

Nodarbības mērķis: Atpazīt un atrast latviešu literāros varoņus,  Jaunlaicenes muižas parka kultūrvēsturiskajos  objektos, vienlaicīgi  attīstot orientēšanās prasmes svešā vidē.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar spēles noteikumiem, mērķi un uzdevumiem. Nodarbības turpmākā gaitā skolēni patstāvīgi darbojas komandās. Vienas komandas dalībnieki kopā ar kartes palīdzību meklē muižas parka kultūrvēsturisko objektu tuvumā izvietotos kontrolpunktus un izpilda uzdevumus. Spēles finišā gaida pārbaude atmiņas trenēšanai par iepazītajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un uzdevumi zināšanu par latviešu literārajiem varoņiem  nostiprināšanai. Tiek dota iespēja literāro varoņu rakstura īpašības nosaukt arī malēniešu valodā. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāti spēles rezultāti un ieguvumi.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes būt zinātkāriem un pieņemt jaunus izaicinājumus, mērķtiecīgi izināt informāciju, izmantot situācijai atbilstošas domāšanas stratēģijas, sadarboties grupā, lai sasniegtu kopīgu mērķi un, saskaroties ar grūtībām, neapstāties, bet turpināt meklēt risinājumu.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota pamatskolas 7.- 9. klašu un vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem. Nodarbības temati ir saistīti ar pamatizglītības mācību jomā „Kultūra un pašizpausme mākslā” apgūstamā mācību priekšmeta „Literatūra” tematiem, mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinībuas” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem, mācību jomā „Veselība un fiziskās aktivitātes” apgūstamā mācību priekšmeta „Sports un veselība” tematiem.

Nodarbība notiek muižas parka teritorijā un muzeja pagalmā.

Ja vēlas muzeju apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Visos minētajos gadījumos, nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 25.