Izglītojoša spēle "Izlaušanās caur vēstures līkločiem"

Nodarbības mērķis: Izpildot spēles uzdevumus, iegūt jaunas, papildināt un nostiprināt esošās zināšanas un veicināt  izpratni par tuvākās apkārtnes un Latvijas vēstures notikumiem, sekmējot arī skolēna personības daudzpusīgu attīstību.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā skolēnus iepazīstina ar muzeja pamatekspozīciju, izstāžu telpām un spēles noteikumiem. Nodarbības gaitā, izpildot “izlaušanās” spēles uzdevumu ķēdes, kur tikai atrisinot vienu uzdevumu, nokļūst pie nākamā, skolēni iepazīst dažādus vēsturiskus notikumus un priekšmetus. Spēles virsuzdevums ir atrisināt kādu senu malēniešu noslēpumu. Šī ir stratēģiska komandu spēle, kuras gaitā jāmācās orientēties muzeja ekspozīcijas vēsturiskajos notikumos un faktos, atrast informāciju un izdarīt loģiskus secinājumus. Spēlē jārisina ne tikai ar vēsturi, bet arī ar valodu, matemātiku un fiziku saistīti uzdevumi. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāti spēles rezultāti un ieguvumi.

Nodarbības laikā skolēni attīsta zinātkāres un mērķtiecības prasmes, mācās izzināt un saprast informāciju, pakāpeniski risināt problēmsituācijas, sadarboties grupā, lai sasniegtu kopīgu mērķi, pielietot loģisko un stratēģisko domāšanu un, saskaroties ar grūtībām, neapstāties, bet turpināt meklēt risinājumu.

Nodarbība piemērota vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem un, pielāgojama, arī pamatskolas 8.–9. klašu skolēniem.

Ja vēlas muzeju apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda 15 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.