Izglītojoša nodarbība "Mana Latvija"

Nodarbības mērķis: Pilnveidojot skolēnu izpratni par Latvijas Neatkarības kara notikumiem Ziemeļaustrumvidzemē, raisīt pārdomas par Latvijas valsts nozīmību un par ikviena cilvēka ieguldījumu neatkarīgas valsts tapšanā un aizstāvēšanā.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar izstādi “Noklusētā varonība. Latvijas Neatkarības karš 1918.–1920.”, kas stāsta par Ziemeļlatvijas armijas veidošanos un Ziemeļvidzemes atbrīvošanas kaujām. Darbojoties grupās, skolēni meklē atbildes uz jautājumiem un izvērtē izstādē pieejamo informāciju. Turpmākā nodarbības gaitā skolēni piedalās stratēģiskā komandu galda spēlē “Apskriet apkārt Latvijai”, kuras laikā viņi strādā gan ar izstādē apgūtiem, gan vispārzināmiem faktiem par Latviju, min mīklas, atpazīst tautasdziesmas un risina atjautības uzdevumus. Nodarbības noslēgumā tiek apkopoti spēles rezultāti un pārrunāti patiesie ieguvumi.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes izvērtēt situāciju no dažādiem skatupunktiem, mērķtiecīgi izzināt informāciju un sadarboties grupā, lai sasniegtu kopīgu mērķi un veido ieradumu būt zinātkāriem un intelektuāli atvērtiem.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota pamatskolas 9. klašu skolēniem, mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstot mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” tematu „Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā”. Nodarbība pielāgojama arī pamatskolas 7.–8. klašu un vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem.

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās,katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem  ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību iespējams pielāgot mazākumtautību skolēniem.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda 15 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 25.