Izglītojoša nodarbība "Muzejā caur ķēķa durvīm"

Nodarbības mērķis: Saistošās sarunās ar rotaļu elementiem, iepazīstināt skolēnus ar muzeja darbības jomām un muzeja darbinieku pienākumiem, tādējādi veicinot izpratni par muzeju kā svarīgu kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāju un popularizētāju.

Nodarbības gaita: Nodarbību vada muzeja Vāvere, kura skolēnus iesaista sarunā par jautājumiem: „Kas ir muzejs?” , „Kāpēc vajadzīgs muzejs?”, „Kā uzvesties muzejā un kāpēc?”. Turpmākā nodarbības gaitā Vāvere kopā ar skolēniem apmeklē muzeja telpas, iepazīstas ar muzeja darbiniekiem un viņu pienākumiem, izpilda uzdevumus un atklāj arī dažus negaidītus pārsteigumus. Nodarbības noslēgumā muzeja Vāvere atklāj noslēpumu, kādēļ tieši viņai uzticēts stāstnieka darbs.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes jautāt un izzināt, priecāties par saviem un citu sasniegumiem, ievērot izvirzītos noteikumus, pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota pirmsskolas vecuma bērniem un pamatskolas 1.–2. klašu skolēniem, mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstot mācību priekšmeta „Sociālās zinības” tematus “Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot?” (1.klase) un “Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās un kāpēc tie jāievēro?”, “Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu?” (2.klase).

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda 15 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.