Izglītojoša nodarbība "Rotaļas un blēņas"

Nodarbības mērķis: Caur rotaļām un spēlēm, attīstot skolēnu praktiskās, fiziskās, intelektuālās spējas un komunikatīvās prasmes, iepazīstināt viņus ar seno rotaļlietu izgatavošanas un spēlēšanās tradīcijām Latvijā.

Nodarbības gaita: Nodarbības gaitā skolēni apgūst senu rotaļlietu izgatavošanas noslēpumus, vienu rotaļlietu izgatavo paši, un iemācās ar tām spēlēties, kā arī izspēlē seno  spēli “Desas”, kas tiek izspēlēta komandās.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes būt zinātkāriem un radošiem, sadarboties grupā, priecāties par saviem un citu sasniegumiem, patstāvīgi darboties ar neatlaidību, gribasspēku un mērķtiecību, pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība  piemērota pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Nodarbības gaita tiek pielāgota atbilstoši vecumam un spējām. Nodarbības saturam ir starpdisciplinārs raksturs, kur temati ir savstarpēji saistīti vāirāku mācību jomu ietvaros: „Tehnoloģijas”, „Sociālā un pilsoniskā”, „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”, „Veselība un fiziskās aktivitātes”.

Nodarbība pārsvarā notiek muzeja pagalmā, bet iespējama norise arī telpās.

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda, vēlamais dalībnieku skaits līdz 40.