Izglītojoša nodarbība "Rudentiņš bagāts vīrs"

Nodarbības mērķis: Caur dažādām aktivitātēm iepazīt senos rudens ražas novākšanas un pārstrādes rīkus un metodes no 19. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum, tādējādi sekmējot skolēnu izpratni par čaklumu un darba tikumu.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā, sarunājoties par darbiem, kas veicina bagātīgas ražas iegūšanu, skolēni apgūst jaunu informāciju un dalās savā pieredzē. Nodarbības gaitā skolēni iepazīstas ar vēsturiskajiem darba rīkiem un to pielietojumu ražas pārstrādē, vienlaikus iepazīstot arī dažādus augus un to vēsturisko pielietojumu. Skolēni piedalās dažādu uzdevumu veikšanā, komandu spēlēs un citās aktivitātēs, kas rada dziļāku sapratni, nostiprina iegūtās zināšanas un sekmē skolēnu izpratni par seno darba tikumu. Noslēgumā nodarbībā apgūtās ražas pārstrādes procesa rezultātu degustācija.  

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes sadarboties grupā kopīgu mērķu sasniegšanai, priecāties par saviem un citu sasniegumiem, atbalstīt grupas biedrus un izrādīt empātiju, darboties pēc izvirzītajiem noteikumiem, pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība ir piemērota pirmsskolas vecuma bērniem, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Nodarbībai ir izstrādāti vairāki varianti atbilstoši skolēnu vecumam un spējām. Nodarbības saturam ir starpdisciplinārs raksturs, kur temati ir savstarpēji saistīti vāirāku mācību jomu ietvaros: „Dabaszinātnes”, „Tehnoloģijas”, „Sociālā un pilsoniskā”, „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”, „Veselība un fiziskās aktivitātes”. Nodarbībā apskatītie temati:  “Svari un mēri” (tikai vecāko klašu skolēniem), “Sēklas un to atpazīšana ar dažādām maņām”, “Jumis”, “Talkas”, Kāposti un to skābēšanas rīki un tehnoloģija”, “Kartupeļi un to pārstrādes rīki un tehnoloģija”, “Kaņepes un to pārstrādes rīki un tehnoloģija”, “Cigoriņi un to kafijas pagatavošanas rīki un tehnoloģija”, “Labība un tās produkti”, “Maizes cepšanas rīki”. Nodarbības saturā, iepriekš vienojoties ar skolotāju, var iekļaut Miķeļdienas svinēšanas tradīcijas.

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda 30 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 25.