Izglītojoša nodarbība "Skološanās ne pa jokam"

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar izglītības procesu un mācību metodēm Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, salīdzinot un izdarot secinājumus par senās un mūsdienu skolas atšķirībām.
Nodarbības ievadā skolēni tiek iepazīstināti ar skolu sistēmu Vidzemē 19.gs. un 20.gs. sākumā kopējā vēstures kontekstā. Nodarbība veidota kā senās skolas mācību stundas, kur skolēni piedalās, lieto senās mācību grāmatas un izmēģina gan boksterēšanu, gan aritmētiku, gan rakstīšanu ar grifeli, gan arī iepazīst skolu kārtības uzturēšanai lietoto sodu sistēmu. Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes izdarīt vienkāršus secinājumus un formulēt tos, darboties pēc izvirzītajiem noteikumiem un pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunātas senās izglītības sistēmas labās un sliktās puses un salīdzinātas tās ar mūsdienām.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.
Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.