Izglītojoša nodarbība "Zemnieku ēšanas paradumi"

Nodarbības mērķis: Iepazīstoties ar zemnieku ēšanas paradumiem 18., 19. gadsimtā, rosināt skolēnus izvērtēt tā laika situāciju, paradumus  un saprast iespējamos cilvēku rīcības cēloņus.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā skolēni, iesaistoties sarunā un domu apmaiņā, iepazīstas ar zemnieku ēdienkarti, ēdiena gatavošanas, pasniegšanas un ēšanas paradumiem. Nodarbības turpinājumā skolēni var izmēģināt zupas strēbšanu ar koka karoti un maizes cepšanu uz iesma ugunskurā.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes izdarīt un formulēt secinājumus, paust savu viedokli, uzklausīt un pieņemt citu atšķirīgos viedokļus. Skolēni attīsta ieradumu izturēties pieklājīgi un atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota un pielāgojama visu vecumu skolēniem. Nodarbības temats saistīts ar pamatizglītības mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem un mācību jomā „Tehnoloģijas”  apgūstamā mācību priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” tematiem.

Nodarbība notiek muzeja pagalmā vai daļa nodarbības arī telpās.

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 40.