Radošā darbnīca "Pastaliņu darināšana"

Nodarbības mērķis:  Apgūstot darba prasmes ar vienkāršiem darbarīkiem un pagatavojot pastalu-suvenīru, iepazīt apavu valkāšanas vēsturi Latvijas teritorijā un gūt izpratni par nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma izpausmēm un nozīmi.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā  skolēni tiek iepazīstināti ar apavu valkāšanas vēsturi Latvijas teritorijā. Tālāk praktiski darbojoties, katrs skolēns izgatavo pastaliņu - suvenīru līdzņemšanai. Nodarbībā iekļauts darbs ar āmuru un kaltu, šūšana ar adatu, aukliņu vīšana. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāta nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nozīme.

Nodarbības laikā skolēni attīsta ieradumu darbu paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk, darboties patstāvīgi un darba gaitā ievērot arī citu vajadzības un sniegt palīdzību. Skolēni stiprina prasmes pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota pamatskolas vecuma skolēniem. Nodarbības temats saistīts ar pamatizglītības mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem un mācību jomā „Tehnoloģijas” apgūstamā mācību priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” tematiem.

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību iespējams pielāgot mazākumtautību skolēniem.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 12.