“Malēniešu vārdu spēle”

Saruna par latviešu valodas veidošanos, dialektiem un izloksnēm, uzsverot malēniešu izloksnes īpatnības. Ar spēles palīdzību tiek iepazīti un apgūti senie malēniešu izloksnes vārdi.