“Dārgumu meklēšana muižas parkā”

Nelielas pastaigas laikā tiek iepazītas muižas ēkas un to vēsturiskais pielietojums. Tad, izmantojot iegūtās zināšanas un dotās norādes ir iespēja sameklēt noslēptos dārgumus.