Grāmata "No Apukalna veroties"

27.07.2018

Jaunlaicenes muižas muzeja izdevums "No Apukalna veroties Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad" veltīts dzimtajai Malienai, tās cilvēkiem, vēsturei un valodai. Krājumā iekļauti izlokšņu materiāli no Ziemeļaustrumvidzemes Bejas, Jaunlaicenes, Jaunrozes, Karvas, Mārkalnes, Veclaicenes, Ziemera, kā arī mācītāja Treija 1883.gadā publicētie malēniešu izloksnes piemēri no Apukalna apkārtnes. Grāmatā īsi raksturotas galvenās izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās īpatnības. Plašu nodaļu veido seši rakstnieka novadnieka Linarda Laicena stāsti no krājuma "Malienā". Stāsti lasāmi gan literārajā valodā, gan malēniešu izloksnē, kā arī izloksnes teicēji to ierunājuši grāmatai klāt pievienotajā CD diskā. Krājumā iekļauti arī trīs jaunlaicenieša Aivara Puzuļa stāsti, kuri spilgti raksturo Malienas kultūrvēsturisko vidi. Grāmatu papildina Malienai raksturīgi ticējumi, dažādi teicieni, anekdotes, skaitāmpantiņi un dažādi interesanti atgadījumi. Krājumā iekļautas arī seno laiku rotaļas ar spēka un veiklības trenēšanu. Grāmatas trešo daļu aizņem malēniešu leksikas vārdnīca ar vairāk nekā 1100 seniem, savdabīgiem vārdiem. Šis izdevums paredzēts galvenokārt tiem, kuri interesējas par Alūksnes un Apes puses izloksnēm, to runātājiem un vēlas saglabāt izlokšņu bagātību nākamajām paaudzēm. Grāmatu var iegādāties Jaunlaicenes muižas muzejā vai jautāt vietējā bibliotēkā.