Izglītojoša nodarbība "Lieldienu izdarības"

Nodarbības mērķis: Iepazīstot un piedzīvojot senās Lieldienu tradīcijas, attīstīt skolēnu fiziskās, intelektuālās spējas un komunikatīvās prasmes.

Nodarbības gaita: Nodarbība paredzēta Lieldienu gaidīšanas laikam. Nodarbības sākumā ar skolēniem tiek pārrunātas Lieldienu svinēšanas tradīcijas senāk un tagad un iepazīti ar Lieldienām saistīti ticējumi. Nodarbības gaitā skolēni piedalās dažādās aktivitātēs, Lieldienām raksturīgās rotaļās un ēverģēlībās – olu meklēšanā, krāsošanā un ripināšanā, jautrās komandu spēlēs. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāts, kā saglabāt un iedzīvināt senās Lieldienu tradīcijas mūsdienās un kādēļ tas ir svarīgi.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes, kas balstītas uz līdztiesīgām savstarpējām attiecībām saskarsmē, mācās sadarboties grupā kopīgu mērķu sasniegšanai, priecāties par saviem un citu sasniegumiem, atbalstīt grupas biedrus un izrādīt empātiju.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība ir piemērota pirmsskolas vecuma bērniem, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Nodarbības gaita, mainot valodas un uzdevumu sarežģītības līmeni, tiek pielāgota atbilstoši skolēnu vecumam un spējām. Nodarbības saturam ir starpdisciplinārs raksturs, kur temati ir savstarpēji saistīti vāirāku mācību jomu ietvaros: „Dabaszinātnes”, „Sociālā un pilsoniskā”, „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”, „Veselība un fiziskās aktivitātes”.

Nodarbība pārsvarā notiek muzeja pagalmā, retos gadījumos arī telpās.

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.